Tổng hợp đoản văn | X-Hun

Đăng bởi: rusoori

Cập nhật: 06-10-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Các thể loại đoản văn hoặc siêu đoản văn về các couple của Sehun (tuỳ hứng). Có thể có liên quan hoặc không liên quan với nhau, nếu có sẽ được ghi chú.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: