[Tower of god] Blue is my humanity

Đăng bởi: Freshbread1412

Cập nhật: 26-06-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những điều tàn nhẫn mà FUG đã làm để tạo ra một ứng viên sát thần. [V-trans]

Danh sách chương: