Trọng sinh chi bộ bộ tiên lộ - Trạch Nữ Nhật Ký (tu tiên, end)

Đăng bởi: tulip50

Cập nhật: 18-02-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Liền huề thức linh thực không gian, từng bước đặc sắc tu tiên ~! Sư phụ tưởng đem ta dưỡng thành "đỉnh lô", thu được càng cao tu vi?—— nằm mơ! Thân nhân tưởng đem ta "bán" điệu, đổi lấy càng nhiều tài nguyên?—— vọng tưởng! Người yêu vì trường sinh bất lão lánh thú người khác, còn muốn thủ ta mạng nhỏ?—— nổi giận! Xem ta trừ ác sư, đấu điêu thích, tiêu diệt phụ lòng nhân! Từ Trái Đất liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thủy Lam đại lục, cố sự còn đang kế tục......

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: