Vu Sơn kí sự - Husky và Sư tôn (Đồng nhân STV/ Convert)

Đăng bởi: Raph1294

Cập nhật: 05-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Raph: Đồng nhân này đã biến ước mơ của Đạp Tiên Đế Quân muốn có con với sư tôn Sở phi của mình thành hiện thực. :v :v À mình vừa phát hiện đã có nhà đang edit bộ này rồi. Mọi người search "Vu Sơn kí sự" trên Wattpad là ra nha. Trong lúc chờ nàng ấy edit hoàn mà tò mò quá thì mn có thể đọc tạm bản convert này.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: