World trigger OC

Đăng bởi: TTT_Tet

Cập nhật: 20-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Những câu truyện nho nhỏ và một số thông tin cơ bản về OC của mình ở trong World trigger ;;; -Uhu tại cũng đang lọt hố nên mình bẻ lái một thể~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: