Truyện của Kicam04

Đăng bởi: Kicam04

23003 - 1594 - 15

Tên gốc: 宠妃拒撩[娱乐圈] Tên dịch: Sủng phi cự liêu [Giới giải trí] Tác giả: Liễm Chu - 敛舟 Tình trạng bản raw: 143