Truyện của Simplicity_CaB

Lost in dream

Writing

Đăng bởi: Simplicity_CaB

1714 - 358 - 13

[người lạc trong cõi mộng, mơ rằng mình có anh yêu]. Hay là truyện về kẻ điên tự giết chính

Đăng bởi: Simplicity_CaB

703 - 75 - 6

Tớ có rất nhiều chàng/nàng thơ. (Nhưng người tớ yêu thì chỉ có một.) ➰Written by @simplicity_CaB〰

Đăng bởi: Simplicity_CaB

383 - 62 - 1

Người cá - vốn là những con quái vật với khuôn miệng đầy láu cá hay đi lừa lọc những

Deep thoughts

Writing

Đăng bởi: Simplicity_CaB

4976 - 446 - 35

My weird thoughts that no one knows. ➰Written by @simplicity_CaB〰

Đăng bởi: Simplicity_CaB

1175 - 76 - 9

Những điều tớ muốn chia sẻ, có được không? ➰Written by @simplicity_CaB〰

Đăng bởi: Simplicity_CaB

22533 - 3796 - 28

[một câu chuyện buồn ngủ] //Đã qua chỉnh sửa// ➰Written by @simplicity_CaB〰